Съюз на учените - Варна

Секции


по ред
Научно направление
Председател
e-mail
1
Технически науки
Д-р Любомир Камбуров, Технически университет
2
Медицина и дентална медицина
Доц. д-р Зорница Иванова Златарова - Ангелова, д.м.н., Медицински университет- Варна
3
Социални и правни науки
Доц. д-р Галина Йолова, Икономически университет - Варна
4
Морски науки и технологии
Капитан ІІ ранг главен асистент доктор Желязко Кирилов Николов, ВВМУ "Никола Вапцаров"
5
Океанология
 Доц. д-р Траян Траянов , Институт по Океанология „Фритьоф Нансен”
6
Икономически науки Проф. д-р Цвета Зафирова - Икономически университет - Варна