Предстоящи събития и новини

24 май 2023 г.:


22 май 2023 г.: Награди „Варна“ за наука и висше образование за 2023 г.
31 личности и колективи с ярки постижения в сферата на културата, науката и образованието бяха отличени с награди "Варна" за 2023 г. По традиция отличията бяха връчени в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на специална церемония в зала „Пленарна“ на Община Варна на 22 май 2023 г.
Номинациите, които подкрети Съюз на учените – Варна, бяха утвърдени с пълно единодушие от Общинския съвет.
Носителите на награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Златислав Стоянов, дмн – за цялостен принос в образователната, научноизследователската и обществена дейност в сферата на медицината, физиологичните и хуманитарни науки и здравеопазването.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с ректор проф. д-р Валентин Игнатов, дм – във връзка с 80-годишния юбилей и за изключителен принос в обучението и създаването на специалисти в областта на здравеопазването и здравните грижи.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров – за издадената му монография „Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител доц. д-р Елица Петрова-Павлова – за изпълнението на проект „Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси“.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р Евгени Станимиров (ректор на Икономически университет – Варна) – за изключителен принос в научните изследвания и развитието на университетското образование и неговите перспективи. За издадените му книги „Многомерна стратегия за вашия бизнес” и „Белите петна в бизнеса“.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Авторски колектив от ИУ – Варна с ръководител проф. д-р Стоян Маринов – за монографичния труд на тема „Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация“, публикуван на английски език в издателство Кеймбридж – Великобритания.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: проф. д-р инж. Тодор Ганчев – за ключовата му роля при създаването на нови специалности в областта на изкуствения интелект, по които Технически университет – Варна обучава инженерни кадри за регионалната индустрия.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров (началник на ВВМУ) – за изпълнение на проект „Научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ – уникална научна платформа за изследване на световния океан.

20 февруари 2023 г.: Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г. на Министерството на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката. :: Регламент (.pdf) :: Общи изисквания (.docx) :: Формуляр (.docx) ::

10 февруари 2023 г.:


7 февруари 2023 г.:


ДЕКЛАРАЦИЯ

от Управителния съвет на Съюз на учените – Варна


     Съюзът на учените – Варна категорично заявява, че името на организацията е неправомерно замесено в провеждането на научна конференция на тема „Търсеният мир в съвременния свят“ на 7.02.2023 г. Управителният съвет на Съюза на учените – Варна не е обсъждал организирането на такъв форум и не е давал разрешение за провеждането му.
     Припомняме, че Съюзът на учените – Варна е самостоятелно юридическо лице, независима, доброволна, демократична, обществена творческо-професионална организация на български и чуждестранни учени, която подкрепя науката и нейния възход. Ние работим за превръщането на Съюза в територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри от научните организации на БАН, висшите училища и университети, както и от други изследователски звена от държавни и частни училища и фирми. В тази връзка имаме амбицията да бъдем модел на неправителствена, неполитическа и непартийна обществена организация.
     Подчертаваме, че категорично се разграничаваме от гореспоменатата конференция и се надяваме този случай, в който сме въвлечени без наше съгласие, да не се повтаря.

     от името на Управителния съвет на Съюз на учените – Варна,
     проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. – председател

24 януари 2023 г.: Научна конференция (25–27 май 2023 г.), посветена на 120 години музейно дело в град Плевен: „МУЗЕИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ“. :: ПОКАНА :: ЗАЯВКА (.doc) ::


Архив на новините

Архив на новините 2022 г.

Архив на новините 2021 г.

Архив на новините 2020 г.

Архив на новините 2019 г.

Архив на новините 2018 г.

Архив на новините 2017 г.

Архив на новините 2016 г.

Архив на новините 2015 г.

Архив на новините 2014 г.

Архив на новините 2013 г.

Архив на новините 2012 г.

Архив на новините 2011 г.

Архив на новините 2010 г.