Научни форуми

 

* * *

2023 година

30 октомври 2023 г.: Заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2023"
:: Фотогалерия ::
   В рамките на организирания от Съюза на учените – Варна „Месец на науката – 2023“ на 27 октомври 2023 г. се проведе 27-та заключителна конференция „Науката в служба на обществото – 2023”. Съорганизатори на форума по традиция са Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Институтът по рибни ресурси – ССА, Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.
   Официалното откриване на форума се състоя в сградата на Медицински университет – Варна. Форумът беше открит от проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. – зам.-председател на Управителния съвет на СУВ. Той приветства участниците в конференцията и обяви поздравителните адреси от директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова, ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Светослав Георгиев, д.м.
   Сред официалните гости беше зам.-кметът на Община Варна Пейчо Пейчев – член на Организационния комитет на конференцията, който се обърна към участниците, засвидетелствайки подкрепата на общинската администрация към дейността на СУВ и пожела ползотворна работа на форума.
   В началото на събитието за първи път беше връчена наградата на Съюза на учените – Варна от Конкурса за високи постижения на варненски учени в последните 5 години. Отличието получи проф. д-р Диана Иванова, д.б.н. от Медицински университет – Варна, Факултет по фармация, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Конкурсът е продължение на стремежа на СУВ към мотивация и насърчаване на успешните научни изследвания, зелените и други иновации и модерните технологии, поддържане на конкурентоспособност, привличане и задържане както на утвърдените, така и на младите учени в страната. Целта му е да се стимулират учените и изследователите на територията на гр. Варна за върхови научноизследователски постижения и за разгръщане на творческия им потенциал.
   Бяха връчени и традиционните годишни на СУВ за 2023 г., чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. Със званието „почетен член“ беше удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. от Медицински университет – Варна. С грамоти бяха отличени: Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина; доц. д-р Теменуга Стойкова – преподавател и бивш ръководител на катедра „Стокознание“ в Икономически университет – Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна.
   Работата на конференцията продължи с презентацията на два пленарни доклада: „Съвременни тенденции в развитието на изкуствения интелект“ на д-р Артур Кордон и „Поуки от осъществяването на първото плаване на българския кораб "Св. Св. Кирил и Методий" в Антарктическия регион“ на капитан II ранг Николай Данаилов – командир на НИК "Св. Св. Кирил и Методий".
:: Фотогалерия ::

23 октомври 2023 г.: Заседание на Секция "Икономически науки" в рамките на заключителната конференция "Науката в служба на обществото - 2023" :: Програма ::

23 октомври 2023 г.: Заседание на Секция "Медицина и дентална медицина" в рамките на заключителната конференция "Науката в служба на обществото - 2023" :: Програма ::

3 октомври 2023 г.: В рамките на "Месец на науката" - Варна 2023, на 27.10.2023 г. ще се проведе заключителната конференция "Науката в служба на обществото - 2023". Пленарна сесия: Начало от 10:00 ч. в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 55, Втора аудитория, ет.3 :: Програма :: ФОРМУЛЯР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (.docx) :: ВАЖНО! Фактури ще бъдат издавани при спазването на условията, посочени във формуляра и не по-късно от 30 ноември!

3 октомври 2023 г.: Четиринадесета научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”
     Четиринадесетата научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” на Съюза на учените – Варна, се проведе на 29 септември 2023 г. За четвърти път домакин на форума с международно участие беше Планетариумът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Участниците и гостите бяха приветствани от кап. I ранг проф. Недко Димитров – член на Управителния съвет на СУВ. Модератор на конференцията беше доц. д-р Веселка Радева – ръководител на Морската астрономическа обсерватория и Планетариум на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и член на Организационния комитет на форума.
     Присъстващите в звездната зала посрещнаха с интерес около 20 пленарни доклада. Сред тях бяха: „В памет на Левон Ованезов – за живота и делото на един почетен гражданин на Варна“ на Огнян Миков; проф. д-р Росица Никифорова – „Новото наследство: Български архитекти от 70-те години на ХХ век и XI Конгрес на МСА 1972“; д-р арх. Надя Стаматова, Denisa Pokorná, Ahmet Can Hasekiz – „COMPARATIVE STUDY OF THRESHOLDS OF ANCIENT SHOPS: THE SOUTHERN SHOPS OF THE FORUM OF PHILIPPOPOLIS AND THE NORTHERN SHOPS OF THE IMPERIAL ROMAN THERMAE OF ODESSOS“; Иван Попов – „Заселване с българи и развитие на Добруджа през VII-IX в.“; Милен Петров – „Историческа реконструкция на българско селище от периода VIII – IX век, в ,,така наречената Варна“ – новата земя на българите в долината на р. Провадийска (Исторически парк – зона ,,Ранно средновековие“)“; проф. д-р Христо Смоленов – „Космични съответствия на древните стандарти на базата на Варненския Енеолитен некропол, свещената мярка на пирамидите и сфинкса и Тронната палата от двореца в Плиска“; инж. Магдалена Пейчева – "Кратка биографична статия за цялостния научен принос на проф. дгн ΙΙ степен Веселин Димитров Пейчев (21.05.1959- 29.03.2017†)"; доц. д-р Валери Йотов – „Югозападен сектор на Одесос – стари и нови данни“; доц. д-р Даниела Попова – „Културните развлечения на Варна – театър на живота“; Веселина Стоилова – „Културна интеграция на хората с увредено зрение. 50 години Дом на културата на слепите град Варна“; Светлозар Попов – „Раннобронзовата култура Варна II“; дипл. инж. Веселин Тракийски – „Княз Михаил Андреевич Оболенский и неговото дело за разкриване и запазване на знанията за книгите от Златния ни век, изпратени в Киевска Рус по презвитер Григорий по поръката на цар Симеон Велики“; Борислав Дряновски – „Божил Райнов – един забравен интелектуалец“; Жаклин Бодурова –Масис Хаджолян, „Алеята на книгата във Варна“; Сия Папазова – „Постигане на силата и мащаба на българското слово в практиката на ДЮТ „Златното ключе“; Димитър Чанев – „Тракия и Македония – античен отглас в българските словесност и народност“.
     Пленарните научни доклади традиционно ще бъдат публикувани в сборника на конференцията.26 септември 2023 г.: Конференция „Културното наследство на Варна и черноморския регион 2023“, ще се проведе от 10 часа на 29 септември 2023 г. в Планетариум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (вход откъм ул. „Кап. Рончевски“) :: Програма на конференцията ::

14 септември 2023 г.: "Месец на науката" - Варна 2023, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2023" :: Съобщение ::

23 август 2023 г.: "Месец на науката" - Варна 2023, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А/Заявка за участие: (.docx) :: Изисквания за оформление на докладите ::

 

* * *

2022 година

28 октомври 2022 г.: Заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Фотогалерия ::

26-ата заключителна научна конференция „Науката в служба на обществото – 2022” на Съюза на учените – Варна (СУВ), се проведе на 28 октомври 2022 г. Съорганизатори на форума по традиция са Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Институтът по рибни ресурси – ССА, Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, Центърът по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.
Официалното откриване на форума се състоя в сградата на Медицински университет – Варна. Председателят на Управителния съвет на организацията проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. изрази удовлетворение от факта, че за участие в конференцията са постъпили над 150 пленарни доклада и обяви поздравителните адреси от кмета на Община Варна Иван Портних, председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова. Сред официалните гости беше зам.-кметът на Община Варна Пейчо Пейчев – член на Организационния комитет на конференцията, който се обърна към участниците от името на кмета, засвидетелства подкрепата на общинската администрация към дейността на СУВ и пожела ползотворна работа на форума.
В началото на събитието проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. връчи традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна, присъдени в периода 2020 – 2022 г.
Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, бе отличена за сътрудничество и добра съвместна дейност.
Проф. д-р Маргарита Бъчварова беше удостоена със златна съюзна значка за активна дейност в СУВ. Със златна значка и званието „почетен член на Съюз на учените – Варна“ за активна дейност и по случай неговата 90-годишнина бе награден доц. д-р Масис Хаджолян. Двамата учени са автори на юбилейното издание „Съюз на учените – Варна. Исторически преглед 1950 – 2020 г.“, отпечатано по случай 70-годишнината от създаването на организацията.
Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, беше удостоен със званието „почетен член на Съюза на учените – Варна“ за неговата дългогодишна активна дейност и заслуги за развитието и утвърждаването на престижа на съюза.
Институтът по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ към Българската академия на науките получи грамота за значими научни успехи и по случай 45 години от създаването му.
Институтът по рибни ресурси към Селскостопанската академия беше отличен за научни успехи и по случай 90 години от началото на функционирането му.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, получи награда за значими научни успехи и по случай 60 години от създаването му.
Висшето военонморско училище „Н. Й. Вапцаров“ беше удостоено с грамота за значими научни успехи и по случай 140 години от създаването му.
Икономически университет – Варна беше отличен за значими научни успехи и по случай 100 години от създаването му.
Технически университет – Варна получи грамота за значими научни успехи и по случай 60 години от създаването му.
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи награда за значими научни успехи и по случай 30 години от създаването му.
Съюзът на учените в България беше удостоен със златна съюзна значка за сътрудничество и добра съвместна дейност.
Работата на конференцията продължи с презентацията на два пленарни доклада: "Залмоксис – тракийският бог от североизточните български земи и посветените му скални светилища и техните наследници – най-ранните скални манастири на Балканите" на проф. д.и.н. Георги Атанасов и „Македонският въпрос – минало и настояще“ на доц. д-р Слави Славов.
В рамките на традиционния форум „Науката в полза на обществото – 2022“, организиран от Съюза на учените – Варна, в същия ден се проведоха заседанията на секциите „Медицина и дентална медицина” с ръководител проф. д-р Зорница Златарова (Mедицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна), „Икономически науки” с ръководител доц. д-р Събка Пашова (Икономически университет – Варна), „Технически науки” с ръководител д-р Любомир Камбуров (Технически университет – Варна), „Морски науки и технологии” с ръководител доц. д-р Желязко Николов (ВВМУ "Никола Й. Вапцаров"), „Океанология” с ръководител доц. д-р Преслав Пеев (Институт по океанология "Фритьоф Нансен" – БАН), „Социални и правни науки” с ръководител ас. Мария Петрова (ВСУ "Черноризец Храбър"). Изнесените пленарни доклади ще бъдат рецензирани и публикувани в списание „Известия на СУ – Варна“. Изданията на Съюза на учените – Варна са включени в Националния референтен списък на НАЦИД.

28 октомври 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Програма :: ФОРМУЛЯР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (.docx) :: ВАЖНО! Фактури ще бъдат издавани при спазването на условията, посочени във формуляра и не по-късно от 30 ноември!

30 септември 2022 г.: НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”. Откриване в Планетариум на Висше Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“ на 30.09.2022 г. 10:00 ч. :: ПРОГРАМА ::

21 септември 2022 г.: Месец на науката" - Варна 2022, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2022" :: Второ съобщение ::

23 август 2022 г.: "Месец на науката" - Варна 2022, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А/Заявка за участие: (.docx) (.pdf) :: Изисквания за оформление на докладите ::

 

* * *

2021 година

26 октомври 2021 г.: :: ПРОГРАМА Пленарна сесия :: "Месец на науката" - Варна 2021, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2021" - 29.10.2021 г. (петък) :: ПРОГРАМА Секция медицина и дентална медицина ::

05 октомври 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2021" :: Второ съобщение ::

29 септември 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, научна конференция "Културното наследство на Варна"

СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги,
Поради сравнително малкия брой заявени участия и възможността за пълно спазване на противоепидемичните мерки, конференцията „Културното наследство на Варна и черноморския регион 2021“, ще се проведе от 10 часа на 30 септември 2021 г. в Планетариум, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (вход откъм ул. „Кап. Рончевски“).
Конференцията ще се проведе при следния дневен ред:
Откриване – 10.00 – 10.15 ч.
Доклади
10.15 – 10.30 – д-р Невян Митев, "Медни монети на Жечпосполита (XVII в.) от фонда на ПМБД-1444 г."
10.30 – 10.45 – Иван Апостолов, полк.от запаса, „Аероклуб „Валери Чкалов“
10.45 – 11.00 – д-р арх. Надя Стаматова, „Имерсивни технологии (насложена реалност, виртуална реалност, смесена реалност) за презентиране на цифрови модели на сгради от културното наследство на Варна, България“
11.00 – 11.15 – Кирил Кирилов, „Хипотеза за развитие на обществата в следствие на взаимодействие с оцелели древни библиотеки“
11.15 – 11.30 – доц. д-р Геновева Михова, „Социалната протекция на духовната култура във Варна и областта през 70-80-те години на ХХ век“
11.30 – 11.45 – инж. Антони Ангелов, „Ползване на термо-фотограметрия за цифрови енергийни модели на културното наследство на Варна, България“
11.45- 12.00 – Николай Увалиев, „Древната столица на Шумер е внук на легендарната Варна“
12.00 – 12.15 – Димитър Чанев, „Към Плиска - от Онгъла през Варна“
12.15 – 12.30 – д-р Ваня Колева, „30 години сдружение на писатели – Варна“
12.30 – 12.45 – Жаклин Бодурова, Масис Хаджолян, „Историята говори: Арменско народно читалище – Варна
12.45 – 13.00 – проф. д-р Теодора Димитрова, д.м., „Опасни медицински практики, свързани с експозиция на кръв и телесни течности при рисков медицински персонал“
13.30 – 13.45 – Светослав Аджемлерски, „Царското селище и крепост край село Царевци, Варненска област“
13.45 – 14.00 – Светлозар Попов, „Морският транспортен център Варна през ранната бронзова епоха“
14.00 – 14.15 – дипл. инж. Веселин Тракийски, „Запазването на книгите от Златния век“
Ще има Възможност за прожекция и микрофон. Моля да носите докладите си на флашка.
По време на конференцията авторите ще имат възможност да получат копие от отпечатаните книжки „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” 2020 г.

1 септември 2021 г.: "Месец на науката" - Варна 2021, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

1 септември 2021 г.: Обръщение
     Уважаеми колеги-учени, приятели,
     Месецът на науката 2021 г. отново трябва да бъде организиран в тревожна и напрегната обстановка, в разгара на нова КОВИД-19 вълна у нас. В момента не може да се предвиди как ще се развие обстановката до датата на началната конференция в края на мес. септември.
     Като медик дълбоко вярвам, че творческата дейност дава упование и психологичен комфорт в подобна ситуация. Именно затова от името на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с удоволствие Ви каня за участие в Дванадесетата научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, предварително планирана за 30 септември 2021 г. Ако обстановката позволи, ще организираме конференцията на подходящо място, а ако това не е възможно – виртуално. Ще проявим разбиране и тези от вас, които са възпрепятствани да участват по единия или другия начин, ще могат директно да представят докладите си за отпечатване в сборника „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”. Очаквайте окончателното решение на УС на 23 септември! А дотогава, изпращайте заглавия за участие.
     Надяваме се на Вашето активно и отговорно участие за поредната успешна Конференция!
     С уважение,
     Проф. В. Йотова, дмн
     П-л на УС на СУВ

 

* * *

2020 година

24 юли 2020 г.: Уважаеми колеги, Управителният съвет на Съюза на учените - Варна Ви уведомява, че Месецът на науката 2020 ще се състои! На заседание на управителния съвет на СУ-Варна, на 15 септември 2020 г., ще се реши окончателно дали конференциите ще се провеждат присъствено или виртуално, за което ще Ви уведомим своевременно. Моля да продължите научната си работа, за да бъдете готови с докладите в срок. Ще се постараем да осигурим минимален срок от 1 месец от публикуване на вторите съобщения за конференциите до самите конференции. За Ваше улеснение качваме изискванията за оформление на докладите за първата конференция - Културното наследство на Варна и черноморския регион 2020. :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

 

* * *

2019 година

25 октомври 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, заключителна конференция "Науката в служба на обществото - 2019" :: Покана ::

27 септември 2019 г.: "Месец на науката" - Варна 2019, научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Покана :: Формуляр А (Заявка за участие, MS Word) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон на доклад (MS Word) ::

 

* * *

2018 година

26 октомври 2018 г.: "Месец на науката" - Варна 2018: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2018"

28 септември 2018 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна" :: Формуляр А (Заявка за участие) :: Изисквания за оформление на докладите :: Шаблон за доклад

 

* * *

2017 година

29 септември 2017 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

27 октомври 2017 г.: "Месец на науката"- Варна 2017: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2017"

 

* * *

2016 година

18-24 юли 2016 г.: Седмица на водното спасяване 2016

30 септември 2016 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

28 октомври 2016 г.: "Месец на науката"- Варна 2016: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2016"

25-27 ноември 2016 г.: XXI Национална конференция "България в световната история и цивилизации - дух и култура "

 

* * *

2015 година

21-21 ноември 2015 г.: XX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”, Варна

30 октомври 2015 г.: "Месец на науката"- Варна 2015: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2015"

1 октомври 2015 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

 

* * *

2014 година

22–23 ноември 2014 г.: XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – ДУХ И КУЛТУРА”

31 октомври 2014 г.: "Месец на науката"- Варна 2014: Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото - 2014"

26 септември 2014 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

 

* * *

2013 година

23-24 ноември 2013 г.: XVIII национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” Акцент „Морската история по българските земи”

16 май 2013 г.: Кръгла маса на тема: "Космични стандарти в шедьоврите на Варненския некропол"

27-28 септември 2013 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна

25 октомври 2013 г.: "Месец на науката Варна 2013": Заключителна конференция - "Науката в служба на обществото"

 

* * *

2012 година

5 декември 2012 г.: Публична лекция на тема „Икономическото управление в Европейския съюз и изходът от съвременната криза“.

24-25 ноември 2012 г.: Научна историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. Програма.

12 ноември 2012 г.: Секция "Икономически науки" към Съюза на учените - Варна организира кръгла маса

26 октомври 2012 г.: "Месец на науката -Варна 2012"- Заключителна конференция: "Сътрудничество, наука и социално-икономическо развитие"

28 септември 2012 г.: Научна конференция: "Културното наследство на Варна"

28-29 юни 2012 г.: Деветата международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети”

19-26 юни 2012 г.: Седмица на водното спасяване

 

* * *

2011 година

5 декември 2011 г.: Научна конференция "Съвременните тенденции във военноморската наука"

26-27 ноември 2011 г.: Научна конференция "България в световната история и цивилизация - дух и култура" ( Web сайт на конференцията http://www.istor-konf-varna.com )

28 октомври 2011 г.: "Месец на науката Варна 2011" - заключителна конференция "Образование, наука, бизнес - двигатели на развитието"

1 октомври 2011 г.: Научна конференция "Културното наследство на Варна"

6-8 октомври 2011 г.: Юбилейна национална научна конференция "Човекът и вселената"- гр. Смолян

 

* * *

2010 година

13-16 декември 2010 г.: ИНФОРМАЦИОННО РАЛИ „НАУКА 2010” - БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

27-28 ноември 2010 г.: ХV национална историческа конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”

29 октомври 2010 г.: МЕСЕЦ НА НАУКАТА ВАРНА 2010: Заключителна конференция: "СБЛИЖАВАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

1 октомври 2010 г.: Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна

19-25 юли 2010 г.: "Седмица на водното спасяване 2010 " - Варна

1-2 октомври 2010 г.: Научна конференция на тема "Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация", Варна

17 юни 2010 г.: Национална научно-практическа конференция за морско образование и квалификация "BulMET' 2010", Варна

17 юни 2010 г.: Информация за научни форуми, публикувана на сайта на Съюза на учените в България

29-30 октомври 2010 г.: Научна конференция на Русенския университет, посветена на Деня на народните будители

1-2 юли 2010 г.: Осма международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите”, Варна